โทดนะครับที่อัพเดทช้า ผมอ่านหนังสือสอบครับ

เนื่องว่าช่วงนี้เป็นช่วงสอบกลางภาค ผมเลยอัพเดทเพลงใหม่ๆช้าขอโทดทุกคนนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *